Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Bekendmaking Subsidieplafonds sociaal domein en voorschoolse educatie 2020 gemeente Harlingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBekendmaking Subsidieplafonds sociaal domein en voorschoolse educatie 2020 gemeente Harlingen
CiteertitelBesluit subsidieplafonds sociaal domein en voorschoolse educatie 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVaststelling subsidieplafonds 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

4:25 van de Algemene wet bestuursrecht

artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-202023-02-2022Nieuwe regeling

21-01-2020

gmb-2020-12744

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekendmaking Subsidieplafonds sociaal domein en voorschoolse educatie 2020 gemeente Harlingen

 

Besluit van burgemeester en wethouders van Harlingen van 21 januari 2020 tot vaststelling van subsidieplafonds 2020 voor de Subsidieregeling sociaal domein gemeente Harlingen 2016 en de Subsidieregeling voorschoolse educatie gemeente Harlingen. Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015;

 

Besluiten:

Vaststelling subsidieplafonds 2020

  • 1.

    Het plafond voor uitvoering van activiteiten gebaseerd op Subsidieregeling sociaal domein bedraagt: € 1.097.406;

  • 2.

    Het plafond voor eenmalige subsidies in het Sociaal domein bedraagt €25.000;

  • 3.

    Het plafond voor Voorschoolse Educatie bedraagt: €600.000. Het uurtarief voor 2020 is bepaald op €8,19 en voor ‘doelgroeppeuters’ op €10,26.

Verdeelsleutel

Voor de verdeling van jaarlijkse subsidies wordt verwezen naar de bedragen die per onderdeel zijn vastgesteld in de programmabegroting 2020. Voor eenmalige subsidies geldt de verdeelsleutel ‘op volgorde van binnenkomst’ zoals omschreven in artikel 85 van de Subsidieregeling sociaal domein gemeente Harlingen 2016.

Inwerkingtreding en citeertitel

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking en wordt aangehaald als: ‘Besluit subsidieplafonds sociaal domein en voorschoolse educatie 2020.’

Aanvragen

De subsidies sociaal domein dienen aangevraagd te worden door middel van een aanvraagformulier, welke is te vinden op onze website: www.harlingen.nl/subsidie-voor-evenementen-en-activiteiten. Aanvragen voor jaarlijkse activiteiten moeten vóór 1 juni 2020 worden ingediend.

Informatie

Meer informatie over bijvoorbeeld de subsidieregelingen is ook te vinden op genoemde webpagina. Voor vragen kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via de e-mail info@harlingen.nl of telefonisch op nummer 14 0517.