Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent het deelnemen in de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent het deelnemen in de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
CiteertitelBesluit van het algemeen bestuur van Laborijn inzake het deelnemen in de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Doetinchem/CVDR608689/CVDR608689_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2019nieuwe regeling

06-12-2019

bgr-2019-982

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent het deelnemen in de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Laborijn,

 

 

Gelet op:

 

 • -

  artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

 • -

  artikel 20, vierde lid, van de Gemeenschappelijke regeling Laborijn;

 

 • -

  de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren;

 

 • -

  het besluit van het bestuur van de Verenging van Nederlandse Gemeenten van 18 april 2019 tot oprichting van een werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen, alsmede de brief van het College voor Arbeidszaken van de Verenging van Nederlandse Gemeenten van 21 mei 2019 met kenmerk TAZ/U201900419/Lbr:19/039;

 

 

Besluit als volgt:

 

 • 1.

  Het openbaar lichaam Laborijn neemt deel in dan wel wordt lid van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

 • 2.

  De uitoefening van het lidmaatschap en de afvaardiging namens Laborijn ligt bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kan die afvaardiging opdragen aan de algemeen directeur of diens plaatsvervanger. De afgevaardigde namens Laborijn krijgt volmacht om stemrecht uit te oefenen bij te nemen besluiten door de ledenvergadering.

 • 3.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling.

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van Laborijn op 6 december 2019

De waarnemend secretaris

J-H. Janssen

De voorzitter

drs. E.J. Huizinga MBA