Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2019Nieuwe regeling

25-06-2019

gmb-2019-161470

1481395

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,

 

gelet op artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,

 

besluiten:

 

I Met ingang van 1 juli 2019 aan te wijzen als toezichthouder in de zin van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 de directeur van de GGD Amsterdam, alsmede de door hem aan te wijzen personen werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid.

 

II De directeur van de GGD Amsterdam toe te staan personen werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid aan te wijzen als toezichthouder Wmo.

 

III In te trekken het besluit van 25 juli 2017 tot aanwijzing van de personen die benoemd zijn in de functie Toezichthouder Wmo bij de GGD Zaanstreek-Waterland.

 

Beemster, 25 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Beemster,

secretaris

H.C.P. van Duivenvoorde

Burgemeester

A.J.M. van Beek