Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent organisatie Organisatieverordening van de raad van Zoetermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent organisatie Organisatieverordening van de raad van Zoetermeer
CiteertitelOrganisatieverordening van de raad van Zoetermeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Organisatieverordening van de raad van Zoetermeer.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2018nieuwe regeling

05-03-2018

gmb-2018-65193

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent organisatie Organisatieverordening van de raad van Zoetermeer

 

Artikel 1 De organisatie van de raad

De raad besluit tot het instellen van de volgende organen:

 • a)

  Raadscommissies, op grond van artikel 82 van de Gemeentewet;

 • b)

  Seniorenconvent, op grond van artikel 149 van de Gemeentewet;

 • c)

  Presidium, op grond van artikel 147 van de Gemeentewet;

 • d)

  Auditcommissie, op grond van artikel 82 en 84 van de Gemeentewet;

 • e)

  Vertrouwenscommissie, op grond van artikel 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

 • f)

  Commissie klankbordgesprekken burgemeester - raad gemeente Zoetermeer, op grond van artikel 84, 147 en 149 van de Gemeentewet;

 • g)

  Werkgeverscommissie, op grond van artikel 149 van de Gemeentewet;

 • h)

  Rekenkamercommissie, op grond van artikel 81oa van de Gemeentewet.

Artikel 2 De raadscommissies

De instelling, samenstelling, werkterrein en werkwijze van raadscommissies worden geregeld in de verordening op de raadscommissies.

Artikel 3 Het seniorenconvent

De instelling, samenstelling, werkterrein en werkwijze van het seniorenconvent worden geregeld in de verordening op het seniorenconvent.

Artikel 4 Het presidium

De instelling, samenstelling, werkterrein en werkwijze van het presidium worden geregeld in de verordening op het presidium.

Artikel 5 De auditcommissie

De instelling, samenstelling, werkterrein en werkwijze van de auditcommissie worden geregeld in de verordening op de auditcommissie.

Artikel 6 De vertrouwenscommissie

De instelling, samenstelling, werkterrein en werkwijze van de auditcommissie worden geregeld in de verordening vertrouwenscommissie gemeente Zoetermeer.

Artikel 7 De commissie klankbordgesprekken burgemeester – raad gemeente Zoetermeer

De instelling, samenstelling, werkterrein en werkwijze van de commissie klankbordgesprekken burgemeester – raad gemeente Zoetermeer worden geregeld in de verordening commissie klankbordgesprekken burgemeester – raad gemeente Zoetermeer.

Artikel 8 De werkgeverscommissie

De instelling, samenstelling, werkterrein en werkwijze van de werkgeverscommissie worden geregeld in de verordening op de werkgeverscommissie.

Artikel 9 De rekenkamercommissie

De instelling, samenstelling en werkwijze van de rekenkamercommissie worden geregeld in de verordening op de rekenkamercommissie.

Artikel 10 De werkgroepen

De raad kan permanente en ad-hoc werkgroepen uit zijn midden instellen die een bepaald onderwerp van de raad behandelen. Van deze werkgroepen kunnen ook anderen dan raads- en commissieleden deel uitmaken. De werkgroepen worden voor maximaal één raadsperiode ingesteld. De vaststelling van de taak, functie, samenstelling en werkwijze van een werkgroep wordt bij raadsbesluit geregeld.

Artikel 11 De griffier

De taak en bevoegdheden van de griffier worden geregeld in de instructie voor de griffier.

Artikel 12 De griffie

De griffie ondersteunt de griffier, de raad, de voorzitter van de raad en de bestuurlijke organisatie van de raad in de uitvoering van hun werkzaamheden.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Organisatieverordening van de raad van Zoetermeer.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 april 2018.

 • 3.

  De Organisatieverordening van de raad van Zoetermeer, vastgesteld op 15 december 2008 komt hierbij te vervallen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad op 5 maart 2018.

De griffier,

drs. R. Blokland MCM

De voorzitter,

Ch. B. Aptroot

Toelichting  

De organisatieverordening geeft een overzicht en een korte omschrijving van de organen en werkgroepen die door de raad zijn en kunnen worden ingesteld. De uitgebreide instelling, samenstelling, werkterrein en werkwijze van deze organen worden in aparte verordeningen geregeld. Daarnaast is een bepaling over de griffier en de griffie opgenomen.