Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Besluit van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende Nota Grondbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Drents Overijsselse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende Nota Grondbeleid
CiteertitelNota Grondbeleid
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota Grondbeleid WDOD definitief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze nota is op 17 mei 2017 bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-201721-07-2020nieuwe regeling

25-10-2016

wsb-2017-6918

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende Nota Grondbeleid

 

 

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in haar vergadering van 25 oktober 2016 de nota Grondbeleid vastgesteld.

 

Per 1 januari 2016 is het Waterschap Drents Overijsselse Delta ontstaan door een fusie van de voormalige waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden. Deze waterschappen beschikten beide over grondbeleid waarin de visie op verwerving, beheer en overdracht van gronden stond beschreven. De fusie maakte het noodzakelijk dit beleid te inventariseren, harmoniseren en te actualiseren. Met deze nota Grondbeleid heeft nu het Algemeen bestuur een transparant en consistent beleid vastgesteld.

 

Contact

Voor vragen over de nota Grondbeleid of voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar henkhaveman@wdodelta.nl of bellen, telefoonnummer 088-2331571.

 

Hieronder treft u de nota integraal aan. U kunt de nota ook raadplegen via de link aan de linkerzijde en op de website van het waterschap: www.wdodelta.nl