Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Verordening parkeerbelastingen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening parkeerbelastingen 2017
CiteertitelVerordening parkeerbelastingen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpParkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Harlingen/CVDR600447/CVDR600447_1.html
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Harlingen/CVDR600448/CVDR600448_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

14-03-2017

gmb-2017-50058

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening parkeerbelastingen 2017

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Harlingen;

 

gelet op artikel 2 van de vigerende Parkeerverordening en de artikelen 9 en 10, tweede lid van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen;

besluit:

Harlingen, maart 2017

Burgemeester en wethouders van Harlingen,

de secretaris,

J.S.W.Ozenga

de burgemeester,

W.R.Sluiter

Bijlage 1 Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en de toepassing van de wielklem

 

 • 1.

  Plaats en tijdstip betaald parkeren

  • a.

   Vast te stellen dat:

   Op de navolgende wegen en parkeerterreinen het parkeren van maandag t/m zondag telkens van 08:00 tot 20:00 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende verordening parkeerbelastingen:

   Waddenpromenade:

    

   (Gebied A)

   Waddenpromenade, maximale inworp telkens voor 30 minuten parkeertijd.

  • b.

   Vast te stellen dat:

   Op de navolgende wegen en parkeerterreinen het parkeren van maandag t/m zaterdag telkens van 09:00 tot 17:00 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende verordening parkeerbelastingen:

    

    

   Voorstraat

    

   (Gebied B)

   Voorstraat, maximale inworp telkens voor 1 uur parkeertijd.

    

    

   Binnenstad

    

   (Gebied C)

   Achterstraat, Anjelierstraat, Bildtstraat, Bildtseweg, Both Apothekerstraat, Brouwersstraat, Caspar di Roblesstraat, Dalpad, Dokstraat, Droogstraat, Dwarsstraat, Dijkswal, Fabrieksplein, Fabrieksstraat, Franekereind, Gardeniersstraat, Grachtswalplein, Grote Bredeplaats, Grote Ossenmarkt, Havenplein, Havenweg, Heiligeweg, Herenwaltje, Hofstraat, Hoogstraat, Jan Ruurdstraat, Karremanstraat, Kerkpad, Kerkpoortstraat, Klaverbladstraat, Kleine Bredeplaats, Kleine Ossenmarkt, Kruisstraat, Lammert Warndersteeg, Lanen, Liemendijk, Lombardstraat, Molenpad, Moriaanstraat, Nieuwstraat, Nieuweweg, Noordergrachtswal, Noorderhaven (met uitzondering van pleintje voor stadhuis), Noorderstraat, Noordijs, Nutstraat, Ooievaarsteeg, Oude Turfkade, Raamstraat, Rapenburg, Romastraat, Rommelhaven, Roptaweg, Rozemarijnstraat, Rozengracht, Rozenstraat, Schapestraatje, Scheerstraat, Scheffersplein, Schoolplein, Schoolstraat, Schritsen Simon Stijlstraat, Sint Annahof, Spinhuisstraat, Spinstraat, Steenhouwerstraat, Tiepelplein, Tuinpad, Vetsmeltersstraat, Vianen, Vismarkt, Vissersstraat, Wasbleek, Wasbleekstraat, Weeshuisstraat, Werfpad, Westersteeg, Westerstraat, Westerkerklaan, Weverstraat, Willemshaven (het gebied tussen de Westerzeedijk, de spoorlijn en het water van de Willemshaven en de Nieuwe Willemshaven, inclusief het ‘driehoekje’, te weten het parkeerterrein tussen Westerzeedijk en Nieuwe Willemskade), Willemskade, William Boothstraat, Wortelstraat, Zeepziedersstraat, Zeilmakersstraat, Zoutstraat, Zoutsloot, Zuiderbolwerk, Zuiderhaven, Zuiderplein en Zuiderstraat maximale inworp telkens voor 4 uur parkeertijd.

    

    

   Spoorstraat

    

   (Gebied D)

   Spoorstraat, maximale inworp telkens voor 1 dag.

    

    

   Station

    

   (Gebied E)

   Stationsweg, maximale inworp telkens voor 1 dag.

  • c.

   Vast te stellen dat:

   Op de navolgende weg het parkeren van maandag t/m zondag telkens van 00:00 tot en met 23:59 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende verordening parkeerbelastingen:

   Nieuwe Vissershaven

    

   (Gebied F)

   Parkeerterrein aan de Nieuwe Vissershaven, maximale inworp telkens 3 dagen.

  • d.

   Vast te stellen dat:

   Op het navolgende parkeerterrein, het parkeren op zaterdag telkens van 09:00 tot 17:00 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende verordening parkeerbelastingen:

   Pleintje Noorderhaven

    

   (Gebied G)

   Pleintje voor stadhuis aan de Noorderhaven, maximale inworp telkens voor 4 uur parkeertijd.

  • e.

   Vast te stellen dat:

   Op de navolgende wegen en parkeerterreinen het parkeren van maandag t/m zaterdag telkens van 09:00 tot 17:00 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende verordening parkeerbelastingen:

   Vignetgebied

    

   (Gebied H)

   Totale grondgebied binnen de gemeente Harlingen, met uitzondering van de gebieden (de gebieden A, B, C, D, E, F en G van bijlage 1 van de uitvoeringsbesluiten parkeerverordening 2017 en verordening parkeerbelastingen 2017), industrieterrein Oostpoort, Nieuwe Industriehaven, Nieuwe Vissershaven, parkeerterreinen Westerzeedijk en het grondgebied van Wijnaldum maximale inworp telkens voor 4 uur parkeertijd.

 • 2.

  Wijze van betalen

  • a.

   Ter zake van het betaald parkeren voor alle onder 1 ‘Plaats en tijdstip betaald parkeren’ genoemde gebieden geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van €0,10, €0,20, €0,50, €1,00 of €2,00 dan wel door pinbetaling. Bij teveel inworp vindt geen restitutie plaats;

  • b.

   Bij het betaald parkeren waarbij gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

 • 3.

  Betaald parkeren met gebruik van een telefoon

  In afwijking van het bepaalde onder 2 ‘Wijze van betalen’ kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van een aanbieder van het GSM parkeren. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij de aanbieder. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan de aanbieder. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van de aanbieder in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 7 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 8 van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen.

 • 4.

  Wielklem

  Vast te stellen dat voor alle onder 1 ‘Plaats en tijdstip betaald parkeren’ genoemde gebieden, indien nodig, een wielklem kan worden toegepast.

 

Bijlage 2 Plaatsen waar met parkeervergunning mag worden geparkeerd

 

 • 1.

  Plaatsen waar met een vergunning kan worden geparkeerd:

   

   

  Waddenpromenade:

   

  (Gebied A)

  Waddenpromenade;

   

   

  Voorstraat

   

  (Gebied B)

  Voorstraat;

   

   

  Binnenstad

   

  (Gebied C)

  Achterstraat, Anjelierstraat, Bildtstraat, Bildtseweg, Both Apothekerstraat, Brouwersstraat, Caspar di Roblesstraat, Dalpad, Dokstraat, Droogstraat, Dwarsstraat, Dijkswal, Fabrieksplein, Fabrieksstraat, Franekereind, Gardeniersstraat, Grachtswalplein, Grote Bredeplaats, Grote Ossenmarkt, Havenplein, Havenweg, Heiligeweg, Herenwaltje, Hofstraat, Hoogstraat, Jan Ruurdstraat, Karremanstraat, Kerkpad, Kerkpoortstraat, Klaverbladstraat, Kleine Bredeplaats, Kleine Ossenmarkt, Kruisstraat, Lammert Warndersteeg, Lanen, Liemendijk, Lombardstraat, Molenpad, Moriaanstraat, Nieuwstraat, Nieuweweg, Noordergrachtswal, Noorderhaven (met uitzondering van pleintje voor stadhuis), Noorderstraat, Noordijs, Nutstraat, Ooievaarsteeg, Oude Turfkade, Raamstraat, Rapenburg, Romastraat, Rommelhaven, Roptaweg, Rozemarijnstraat, Rozengracht, Rozenstraat, Schapestraatje, Scheerstraat, Scheffersplein, Schoolplein, Schoolstraat, Schritsen Simon Stijlstraat, Sint Annahof, Spinhuisstraat, Spinstraat, Steenhouwerstraat, Tiepelplein, Tuinpad, Vetsmeltersstraat, Vianen, Vismarkt, Vissersstraat, Wasbleek, Wasbleekstraat, Weeshuisstraat, Werfpad, Westersteeg, Westerstraat, Westerkerklaan, Weverstraat, Willemshaven (het gebied tussen de Westerzeedijk, de spoorlijn en het water van de Willemshaven en de Nieuwe Willemshaven, inclusief het ‘driehoekje’, te weten het parkeerterrein tussen Westerzeedijk en Nieuwe Willemskade), Willemskade, William Boothstraat, Wortelstraat, Zeepziedersstraat, Zeilmakersstraat, Zoutstraat, Zoutsloot, Zuiderbolwerk, Zuiderhaven, Zuiderplein en Zuiderstraat;

   

   

  Spoorstraat

   

  (Gebied D)

  Spoorstraat;

   

   

  Station

   

  (Gebied E)

  Stationsweg;

   

   

  Nieuwe Vissershaven

   

  (Gebied F)

  Parkeerterrein aan de Nieuwe Vissershaven;

   

   

  Pleintje Noorderhaven

   

  (Gebied G)

  Pleintje voor stadhuis aan de Noorderhaven;

   

   

  Vignetgebied

   

  (Gebied H)

  Totale grondgebied binnen de gemeente Harlingen, met uitzondering van de gebieden (de gebieden A, B, C, D, E, F, G en I van bijlage 2 van de uitvoeringsbesluiten parkeerverordening 2017 en verordening parkeerbelastingen 2017), industrieterrein Oostpoort, Nieuwe Industriehaven, Nieuwe Vissershaven, parkeerterreinen Westerzeedijk en het grondgebied van Wijnaldum;

   

   

  Vijverbuurt:

   

  (Gebied I)

  Vijver, Vijverstraat.

 • 2.

  Bewonersvergunning:

  • a.

   dat voor de onder gebied C, D, en H genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder a van de vigerende parkeerverordening aan bewoners kan worden afgegeven, die respectievelijk wonen in de onder gebied B en C genoemde straten (Binnenstad vergunning);

  • b.

   dat voor de onder gebied H genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder a van de vigerende parkeerverordening aan bewoners kan worden afgegeven, die respectievelijk wonen in de onder gebied H genoemde straten (Vergunning Vignetgebied);

  • c.

   dat voor de onder gebied C, D, H en I genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder a van de vigerende parkeerverordening aan bewoners kan worden afgegeven, die respectievelijk wonen in de onder gebied I genoemde straten (Vijverbuurt vergunning).

 • 3.

  Bedrijfsvergunning:

  Dat voor alle genoemde wegen en terreinen onder 1 ‘Plaatsen waar met een vergunning kan worden geparkeerd’, een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder b van de vigerende parkeerverordening aan eigenaar of houder van een motorvoertuig wanneer deze een beroep of bedrijf uitoefent, kan worden afgegeven.

 • 4.

  Bezoekerskaart:

  • a.

   dat voor de onder gebied C, D en H genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder c van de vigerende parkeerverordening aan bewoners kan worden afgegeven, die respectievelijk wonen in de onder gebied B, C en I genoemde straten (Binnenstad);

  • b.

   dat voor de onder gebied H genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder c van de vigerende parkeerverordening aan bewoners kan worden afgegeven, die respectievelijk wonen in de onder gebied H genoemde straten (Vignetgebied).

 • 5.

  Toeristenvergunning:

  • a.

   dat voor de onder gebied C genoemde wegen een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder d van de vigerende parkeerverordening aan hotelbedrijven die bedrijfsmatig en tegen betaling nachtverblijf bieden aan personen, kan worden afgegeven, die respectievelijk gevestigd zijn in de onder gebied B en C genoemde straten (Binnenstad);

  • b.

   dat voor de onder gebied H genoemde wegen een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder d van de vigerende parkeerverordening aan hotelbedrijven die bedrijfsmatig en tegen betaling nachtverblijf bieden aan personen, kan wordenafgegeven, die respectievelijk gevestigd zijn in de onder gebied H genoemde straten (Vignetgebied).

 • 6.

  Dienstenvergunning:

  Dat voor alle genoemde wegen en terreinen onder 1 ‘Plaatsen waar met een vergunning kan worden geparkeerd’, een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder e van de vigerende parkeerverordening aan instellingen en of organisaties of personen, die medisch noodzakelijke consulten uitvoeren, die voor de uitoefening van de functie of taak structureel een of meer motorvoertuigen in de gehele gemeente nodig heeft, kan worden afgegeven.

 • 7.

  Werknemersvergunning:

  • a.

   dat voor de volgende locaties een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3 onder f van vigerende parkeerverordening kan worden afgegeven aan degenen die werkzaam zijn bij een bedrijf gevestigd in de onder A, B, C en I genoemde straten (Werknemers A):

   • W1: Zoutsloot, voor zover gelegen ten westen van huisnummer Zoutsloot 12;

   • W2: Dijkswal, parkeerterrein, inclusief de langsparkeerplaatsen Dijkswal;

   • W3: Bildtseweg;

   • W4: Willemshaven;

   • W5: Brouwersstraat, Grote Ossenmarkt, Jan Ruurdstraat, Raamstraat, Schritsen, Zuiderhaven (tussen Grote Ossenmarkt en Zuiderplein) en Zuiderplein;

   • W6: Station;

   • W7: Nieuwe Vissershaven;

   • W8: Spoorstraat, parkeerterrein;

   • W9: Zuiderhaven westzijde (tussen Havenplein en Steenhouwerstraat);

   • W10: Havenweg (tussen Westerzeedijk en Schapestraatje);

   • Gebied H

  • b.

   dat voor de volgende locaties een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3 onder f van vigerende parkeerverordening kan worden afgegeven aan degenen die werkzaam zijn bij een bedrijf gevestigd in de onder A, B, C en I genoemde straten (Werknemers B):

   • W7: Nieuwe Vissershaven;

   • W8: Spoorstraat, parkeerterrein;

   • Gebied H.

  • c.

   dat voor de onder H genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3 onder f van de vigerende parkeerverordening kan worden afgegeven aan degenen die werkzaam zijn bij een bedrijf gevestigd in de onder H genoemde straten (Werknemers C).

 • 8.

  Stallingsbedrijvenvergunning:

  Dat voor de onder gebied C genoemde wegen een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder g van de vigerende parkeerverordening aan bestaande stallingsbedrijven die ook als zodanig in het bestemmingsplan zijn opgenomen, kan worden afgegeven, die gevestigd zijn in de onder gebied C genoemde straten.

 • 9.

  Evenementenvergunning:

  • a.

   dat voor de onder gebied C genoemde wegen een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder h van de vigerende parkeerverordening aan de organisator van evenementen, kan worden afgegeven, indien het evenement plaatsvindt in de onder gebied B, C en I genoemde straten (Binnenstad);

  • b.

   dat voor de onder gebied H genoemde wegen een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder h van de vigerende parkeerverordening aan de organisator van evenementen, kan worden afgegeven, indien het evenement plaatsvindt in de onder gebied H genoemde straten (Vignetgebied).

 • 10.

  Incidentele vergunning:

  Dat voor alle genoemde wegen en terreinen onder 1 ‘Plaatsen waar met een vergunning kan worden geparkeerd’, met uitzondering van gebied A en B, een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder i van de vigerende parkeerverordening aan gezelschappen die bij een huwelijk of begrafenis aanwezig willen zijn, kan worden afgegeven.

 • 11.

  Forensenvergunning:

  Dat voor de onder gebied E genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder k van de vigerende parkeerverordening aan vaste treinreizigers kan worden afgegeven.

 • 12.

  Stadhuisvergunning:

  Dat voor het onder gebied G genoemd plein een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder j van de vigerende parkeerverordening aan door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen personen / instanties, kan worden afgegeven.