Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Aanwijzingsbesluit bijzondere regeling werktijden ODH

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit bijzondere regeling werktijden ODH
CiteertitelAanwijzingsbesluit bijzondere regeling werktijden ODH
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpwerktijden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag
 2. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden, artikel 23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-201701-01-2016Nieuwe regeling

10-11-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 644

ODH-2017-00070471

Tekst van de regeling

Intitulé

 Aanwijzingsbesluit bijzondere regeling werktijden ODH

De directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden

gelet op

 • -

  de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden;

 • -

  hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag;

 • -

  Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur Omgevingsdienst Haaglanden.

Besluit:

Artikel 1 aanwijzing

De bijzondere regeling voor de werktijden zoals bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag is van toepassing op de ambtenaren met de volgende functies:

 • a.

  Toezichthouder Milieu A,

 • b.

  Toezichthouder Milieu B,

 • c.

  Toezichthouder Milieu C,

 • d.

  Toezichthouder Milieu D,

  en de overige toezichthouders die bij besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden zijn aangewezen om toezichthoudende taken uit te voeren.

Artikel 2 citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit bijzondere regeling werktijden ODH

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking de dag na publicatie in het Blad gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Aldus vastgesteld op 10-11-2017,

de directeur, ir. L.P. Klaassen