Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In afwijking van de genoemde datum inwerkingtreding, treedt dit besluit in werking de dag nadat aan de personen bedoeld onder I per brief de inhoud van het besluit bekend is gemaakt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 6.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-08-2017Nieuw aanwijzingsbesluit

25-07-2017

Gemeenteblad 2017, 141659

1384916

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,

 

gelet op artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,

 

besluiten op 25 juli 2017:

  • I

    Aan te wijzen als toezichthouder in de zin van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015:

     

    de personen die benoemd zijn in de functie Toezichthouder Wmo bij de GGD Zaanstreek-Waterland

  • II

    In te trekken het besluit van 6 januari 2015 tot aanwijzing van beleidsambtenaar van Team Wonen en Wmo als toezichthouder Wmo (voor calamiteiten).

Middenbeemster, 25 juli 2017

de loco-secretaris,

A.G. Dehé

de burgemeester,

A.J.M. van Beek