Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende Afwegingskader taakuitvoering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende Afwegingskader taakuitvoering
CiteertitelAfwegingskader taakuitvoering
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAfwegingskader taakuitvoering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2017nieuwe regeling

08-05-2017

Gemeenteblad 2017, 79300

DOC-2017-00961

Tekst van de regeling

Intitulé

Afwegingskader taakuitvoering

De raad van de gemeente Zoetermeer;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

 

besluit 

In te stemmen met:

 • 1.

  de interpretatie van de opdracht voor een voorstel voor een besliskader privatisering en de reikwijdte te verbreden naar een afwegingskader voor een mogelijke taakuitvoering;

 • 2.

  het afwegingskader taakuitvoering;

 • 3.

  het onderscheid tussen de verschillende rollen die de gemeente bij een afwegingsproces voor een andere taakuitvoering heeft;

 • 4.

  de checklist wijze van taakuitvoering gemeente Zoetermeer;

 • 5.

  de richtlijn dat een voorstel voor een (wijziging van) taakuitvoering vergezeld moet gaan van een ingevulde checklist;

 • 6.

  de kadernota Afwegingskader taakuitvoering. 

 

Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 8 mei 2017

de griffier, de voorzitter, 

drs. R. Blokland MCM Ch. B. Aptroot