Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Instellingsbesluit adviescommissie POP-3 Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingInstellingsbesluit adviescommissie POP-3 Zeeland
CiteertitelInstellingsbesluit adviescommissie POP-3 Zeeland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, art 82
 2. Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014-2020
 3. Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Zeeland

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2016Nieuwe regeling

14-06-2016

Provinciaal Blad, 2016, 3580

16008619

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit adviescommissie POP-3 Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 14 juni 2016, kenmerk 16008619 tot instelling van een adviescommissie POP-3 Zeeland.

Gedeputeerde staten van Zeeland

Gelet op:

 • a.

  artikel 82 van de Provinciewet;

 • b.

  de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 5 februari 2015, nr. WJZ/14108646, tot uitvoering van verordening EU nr. 1305/2013 inzake plattelandsontwikkeling (Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014-2020); en

 • c.

  de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Zeeland van 11 maart 2016, kenmerk 16001067

 

Besluiten:

 • I.

  in te stellen een adviescommissie POP-3 Zeeland, een commissie in de zin van artikel 82 van de Provinciewet voor de advisering over de voor POP-3-projecten aan te vragen subsidies, met name over de beoordeling en selectie van projecten;

 • II.

  de adviescommissie POP-3 Zeeland samen te stellen uit een voorzitter en 7 commissieleden en 7 plaatsvervangers, te weten:

  de heer J. Adriaanse (voorzitter)

  de heer J. de Regt (plaatsvervanger mevrouw M. van Putte)

  mevrouw A. Landré (plaatsvervanger de heer A.G. Marinisse)

  mevrouw M. Ernst (plaatsvervanger de heer M. Argeloo)

  mevrouw I. van den Meijdenberg (plaatsvervanger mevrouw C. van Sluijs-Poppe)

  de heer A. van Disseldorp (plaatsvervanger de heer A. Pouwer)

  de heer P. de Visser (plaatsvervanger mevrouw H. van der Hooft-Mc Carthy)

  de provincie Zeeland: Namens onze provincie zal afhankelijk van het beleidsveld een ambtenaar vertegenwoordigd zijn.

  de heer J.K. Wandel ( plaatsvervangers Mevrouw A. Copper en de heer B. Saija) secretaris

 • III.

  het reglement van de adviescommissie POP-3 Zeeland vast te leggen in een separaat besluit.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Na de looptijd van het Platteland ontwikkelingsprogramma 3 (POP-3) en uiterlijk 31 december 2023 wordt de adviescommissie opgeheven;

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie POP-3 Zeeland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 14 juni 2016.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 17 juni 2016

De secretaris, A.W. Smit