Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Besluit nadere regels schulddienstverlening gemeente Venray 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit nadere regels schulddienstverlening gemeente Venray 2016
CiteertitelBesluit nadere regels schulddienstverlening gemeente Venray 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSchulddienstverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening schulddienstverlening gemeente Venray 2016, art. 28

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2016Nieuwe regeling

22-12-2015

www.officielebekendmakingen.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit nadere regels schulddienstverlening gemeente Venray 2016

 

 

Artikel 1. Gegevens

 • 1.

  Bij de aanvraag schulddienstverlening dient de schuldenaar in ieder geval de volgende gegevens te verstrekken:

  • a.

    Een geldig legitimatiebewijs en het burgerservicenummer,

  • b.

    Afschriften bankrekening(en) voor zover betrekking hebbend op de drie maanden voorafgaand aan de datum indiening aanvraagformulier,

  • c.

   Inkomstengegevens, te weten bewijsstukken van loon/uitkering van laatste drie maanden voorafgaand aan aanvraag.

 • 2.

  Daarnaast kunnen de volgende gegevens, voorzien van bewijsstukken, gevraagd worden:

  • a.

   Persoonsgegevens. Het kan de volgende gegevens betreffen:

   • -

    Geboortedatum

   • -

    Burgerlijke staat

   • -

    Leefvorm

   • -

    Nationaliteit

   • -

    Verblijfstitel

   • -

    Werkvergunning

   • -

    Zorgverzekering

  • b.

   Arbeids- en werkgeversgegevens. Het kan de volgende gegevens betreffen:

   • -

    Werkgever

   • -

    Arbeidsovereenkomst/aard arbeidsverhouding

   • -

    Nettoloon en loonperiode

   • -

    Werkzaamheden anders dan in arbeidsverhouding

   • -

    Aard en rechtsvorm eigen bedrijf

  • c.

   Uitkeringsgegevens. Het kan de volgende gegevens betreffen:

   • -

    Uitkering en uitkeringsinstantie

   • -

    Ingangsdatum en hoogte uitkering

  • d.

   Te betalen of ontvangen alimentatie inclusief beschikking rechtbank echtscheiding en alimentatie en overige stukken betrekking hebbend op de echtscheiding.

  • e.

   Vermogensgegevens. Het kan de volgende gegevens betreffen:

   • -

    Eigen woning en WOZ-waarde

   • -

    Auto/ander motorrijtuig

   • -

    Spaargelden en gelden spaarloon, levensloop en vitaliteitsregeling

   • -

    Levensverzekering en/of koopsompolis

   • -

    Aandelen/effecten

   • -

    Caravan, boot

   • -

    Overige bezittingen (o.a. 2e woning, deelgenootschap in onverdeelde boedel, optieregeling etc.)

  • f.

   Woongegevens. Het kan de volgende gegevens betreffen:

   • -

    Hypotheek, rente en aflossing

   • -

    Premie sociale koopwoning

   • -

    Huur

   • -

    Woontoeslag

  • g.

   Overige inkomsten. Het kan de volgende gegevens betreffen:

   • -

    13de maand, vakantiegeld/bonnen, winstdeling, verkoopbonus

   • -

    Pensioen

   • -

    Studiefinanciering

   • -

    Vooraftrek belasting/heffingskortingen

  • h.

   Uitgaven. het kan de volgende gegevens betreffen:

   • -

    Kostgeld

   • -

    Belastingen/heffingen

   • -

    Gas/elektra

   • -

    Reinigingsrechten/water

   • -

    Premie (aanvullende) zorgverzekering

   • -

    Overige verzekeringen zoals inboedel/auto/WA/levens/opstal/overlijdens-

    verzekering

   • -

    Auto/vervoerskosten

   • -

    Studiekosten

   • -

    Telefoonkosten (vast of mobiel)

   • -

    Overige vaste lasten

  • i.

   Schulden. Het kan de volgende gegevens betreffen:

   • -

    Leningen bij banken/financiers

   • -

    Postorderbedrijven

   • -

    Belastingen

   • -

    Huishoudelijke schulden

   • -

    Debetstand(en) bankrekening(en)

   • -

    Overige schulden zoals privéschulden mits gelegaliseerd door een notaris dan wel aantoonbaar middels notariële akte

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan daarnaast ook andere gegevens en bewijsstukken aan de schuldenaar vragen. Dit kan slechts voor zover dit relevant is voor de beoordeling van de aanvraag schulddienstverlening dan wel voor de uitvoering van de schulddienstverlening.

Artikel 2. Vergoeding

 • 1.

  Voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot schuldbemiddeling is de schuldenaar een vergoeding aan het college verschuldigd van 9% van de gespaarde maximale afloscapaciteit zoals uit te keren aan de schuldeisers, met een maximum van

  € 50,- per maand.

 • 2.

  Voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot budgetbeheer is de schuldenaar een vergoeding aan het college verschuldigd ter grootte van € 60,- per maand.

 • 3.

  Voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot financieel beheer is de schuldenaar een vergoeding aan het college verschuldigd ter grootte van € 6,- per maand.

Artikel 3. Citeertitel en inwerkingtreding

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit nadere regels schulddienstverlening gemeente Venray 2016 en treedt in werking op 1 maart 2016.

Op dezelfde datum wordt het Besluit nadere regels schuldhulpverlening gemeente Venray 2013 ingetrokken.