Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Besluit benoeming leden bezwarencommissie Waterschap Drents Overijsselse Delta

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Drents Overijsselse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit benoeming leden bezwarencommissie Waterschap Drents Overijsselse Delta
CiteertitelBesluit benoeming leden bezwarencommissie Waterschap Drents Overijsselse Delta
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bezwarenverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201619-01-2016nieuwe regeling

04-01-2016

Elektronisch Waterschapsblad, 11-01-2016

2015--5375

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit benoeming leden bezwarencommissie Waterschap Drents Overijsselse Delta

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA

 

BESLUIT

gelet op artikel 3 van de bezwarenverordening van het Waterschap Drents Overijsselse Delta,

 • 1.

  In de bezwarencommissie van Waterschap Drents Overijsselse Delta te benoemen:

   

  • a.

   mevrouw mr. G.H. Bouwman, voorzitter,

  • b.

   de heer mr. drs. J.H.G.H. Ananias MSc PMP, (plv) commissielid, tevens mogelijk plaatsvervangend voorzitter,

  • c.

   mevrouw V.T.M. Bonke-Nijensteen, (plv) commissielid,

  • d.

   de heer ing. P. Schrijver, (plv) commissielid,

  • e.

   mevrouw mr. E. Erkelens-Ham, (plv) commissielid,

  • f.

   de heer H.W. ter Meulen, (plv) commissielid.

    

 • 2.

  De leden te benoemen voor een periode van 4 jaar.

   

 • 3.

  De voorzitter, en de plaatsvervangende voorzitter indien hij de functie waarneemt, per bijeenkomst van de adviescommissie €290,- te vergoeden, en de overige leden per bijeenkomst €265,- te vergoeden.

  De voorzitter en de leden een reis- en verblijfkostenvergoeding te vergoeden die op grond van de SAW ook voor de medewerkers van het waterschap geldt.

Zwolle, maandag 4 januari 2016

 

Het algemeen bestuur

voornoemd,

voorzitter, secretaris,

ir. H.H.G. Dijk, ir. E. de Kruijk