Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Fractievergoedingverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Drents Overijsselse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingFractievergoedingverordening
CiteertitelFractievergoedingverordening
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2016nieuwe regeling

04-01-2016

Elektronisch Waterschapsblad, 11-01-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Fractievergoedingverordening

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

 

 

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.;

 

B E S L U I T:

 

 

vast te stellen de Fractievergoedingverordening.

 

 • 1.

  De kosten voor het functioneren van de fractie worden op declaratiebasis vergoed.

 • 2.

  De jaarlijks maximaal te declareren kosten bedragen per fractie € 1.250 te verhogen met een bedrag van € 250 per bestuurslid van die fractie.

 • 3.

  De volgende kosten worden in ieder geval niet aangemerkt als kosten voor het functioneren van de fractie:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen, anders dan ter vergoeding van diensten of goederen, geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven die dienen bestreden te worden uit de bezoldiging die de individuele leden ingevolge de Waterschapswet toekomen dan wel uit onkostenvergoedingen die voor individuele bestuursleden beschikbaar zijn;

  • e.

   opleidingen voor bestuursleden, anders dan opleidingen in het kader van de ontwikkeling van het functioneren van de fracties als geheel;

  • f.

   uitgaven voor representatieve doeleinden.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta in de openbare vergadering van 4 januari 2016.

ir. H.H.G. Dijk, ir. E. de Kruijk,

interim-dijkgraaf, secretaris-directeur,