Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Aanwijzing toezichthouders voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouders voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016
CiteertitelAanwijzing toezichthouders voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpNatuur en Landschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2015Nieuwe regeling

16-06-2015

Provinciaal Blad, 2015, 3308

15008448

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016

Gedeputeerde Staten van Zeeland, 

 

Gelet op artikel 1.7 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland 2016

 

Besluiten: 

 

  • 1.

    Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland 2016 zijn belast de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).

  • 2.

    De inhoud van dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 16 juni 2015

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,

A.W. Smit, secretaris.

Uitgegeven, 19 juni 2015.

De secretaris,A.W. Smit.