Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:15 Apv 2013 - Ventverbod

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 5:15 Apv 2013 - Ventverbod
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 5:15 Apv 2013 - Ventverbod
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1.Dit besluit vervangt het aanwijzingsbesluit Ventverbod op grond van de Apv 2009.

2. Tevens bekend gemaakt in de IJssel- en Lekstreek van 18-12-2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatstelijke verordening, art. 2:29

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201331-05-2018nieuwe regeling

10-12-2013

Gemeenteblad,

Verseonnr. 546754

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:15 Apv 2013 - Ventverbod

Code 546754 / VV12 

 

Het college van burgemeester en wetouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

b e s l u i t :

Artikel 1  

Geen vergunning is vereist voor het venten met:

 • a. consumptie-ijs;

 • b. groenten;

 • c. fruit;

 • d. aardappelen;

 • e. snacks.

 

Artikel 2  

Het venten vindt uitsluitend plaats op de weg en onder volgende voorwaarden:

 • a. de venter mag slechts persoonlijk venten en dient in het bezit te zijn van een bewijs waaruit blijkt dat voldaan is aan de meldingsplicht;

 • b. het bewijs van melding dient op verzoek van de politie en/of toezichthoudende ambtenaren te worden getoond;

 • c. de venter draagt zelf zorg voor orde en veiligheid;

 • d. alle door de politie en/of brandweer en milieupolitie te geven aanwijzingen moeten in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid, onmiddellijk worden opgevolgd;

 • e. de venter dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs;

 • f. alleen wanneer de naleving van de verkeersvoorschriften dit eist, mag worden stilgestaan binnen een afstand van 50 meter van:

 • i. een standplaats of winkel waar gelijksoortige goederen plegen te worden verkocht;

 • ii. de markt;

 • g. bij het doen van aankondigingen mag geen gebruik worden gemaakt van enig hulpmiddel ter versterking van de menselijke stem.

 

Artikel 3  

De venter doet minimaal twee weken van tevoren melding van het venten.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 10 december 2013.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A.R. Ruijmgaart RA MGA, loco. J.F. Koen.