Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Peilbesluit Oosterhout-Waalwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Oosterhout-Waalwijk
CiteertitelPeilbesluit Oosterhout - Waalwijk
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5.2 van de Waterwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2022wijziging

02-02-2022

wsb-2022-1650

17-07-202014-02-2022wijziging tabel Labbegat-Lage Leiding en Capelsche Polder

26-02-2020

wsb-2020-7887

91232
25-12-201917-07-2020wijziging

18-12-2019

wsb-2019-13446

19-12-201920-12-201825-12-2019wijziging

12-12-2018

wsb-2019-13284

02-08-201919-12-2019wijziging Gasthuizenwaard

10-07-2019

wsb-2019-8453

40740
03-12-200902-08-2019nieuwe regeling

15-07-2009

waterschapsblad

09I001538

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Oosterhout-Waalwijk

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;

Overwegende dat

 • in verband met de gewenste waterbeheersing in een gedeelte het gebied Oosterhout-Waalwijk het noodzakelijk wordt geacht het peil van de waterstanden vast te stellen;

 • in artikel 6.1.1. van de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 is bepaald dat voor het bovengenoemde gebied een peilbesluit dient te worden vastgesteld;

 • gelet op het verstrijken van de herzieningsdatum van het op 29 maart 1996 door zijn rechtsvoorganger, de Vergadering van hoofdingelanden van het waterschap De Dongestroom, genomen besluit tot vaststelling van het peilbesluit De Dongestroom, het noodzakelijk is de peilen in het gebied Oosterhout- Waalwijk te herzien;

 • op 2 december 2005 door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant op grond van artikel 6.1.7 van de Verordening watershuishouding Noord-Brabant 2005 vrijstelling is verleend van de verplichting het peilbesluit te herzien tot uiterlijk 2010;

 • bij de onderhavige herziening van de peilen een afweging is gemaakt op basis van het Gewenste Gronden Oppervlaktewater Regiem (GGOR) een en ander uitgewerkt in het peilenplan Oosterhout-Waalwijk dat dient ter onderbouwing van het herziene peilbesluit;

 • bij de voorbereiding van het peilbesluit conform de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 overleg heeft plaatsgevonden met het besturen van gemeente Oosterhout, gemeente Dongen, gemeente Loon op Zand, gemeente Waalwijk, gemeente Geertruidenberg en gemeente Tilburg, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, de betrokken hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat en de terreinbeheerders binnen het gebied waarop het besluit betrekking heeft;

Gelezen

 • het advies van het portefeuillehoudersoverleg van 19 mei 2009 nummer ;

 • het advies van dagelijks bestuur van 9 juni 2009 nummer ;

Gezien

 • Het rapport “Peilenplan Oosterhout Waalwijk” als onderbouwing voor het vast te stellen peilbesluit;

 • De inspraaknota met stuknummer 09I001210;

Gelet op artikel 16 van de Wet op de waterhuishouding en afdeling 6.2 van de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant

B E S L U I T :

vast te stellen het Peilbesluit Oosterhout-Waalwijk

 

Artikel 1
 • a)

  Dit peilbesluit geldt voor het gebied dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening(en) met nummer(s), I0097 21-04-2009 CN.

 • b)

  Binnen het gebied als bedoeld onder a worden aparte peilvakken onderscheiden, de begrenzing ervan is eveneens aangegeven op de tekeningen als bedoeld onder a.

Artikel 2

Voor de peilvakken worden de volgende peilen met bijbehorende marges, waarbinnen zowel onder- als overschrijdingen van het peil kunnen voorkomen, vastgesteld:

 

 

Periode

Transitieperiode (m NAP)

Eindsituatie (m NAP)

Peilbeheertype

Vast peil

Zomer-winterpeil

Flexibel peil

Vast peil

Zomer-winterpeil

Natuurlijk peil

Beheersmarge (cm)

Nummer

Peilvak

Vast peil

Winterpeil

Zomerpeil

Maximaal peil

Minimaal peil

Vast peil

Winterpeil

Zomerpeil

Maximaal peil

+ en -

OM01

De Westpolder

- 0,35

- 0,35

10

OM02a

Dombosch 1a***

- 0,30

- 0,30

10

OM02b

Dombosch 1b***

- 0,70

- 0,70

∞10

GPG00466

Dommelbergen Zuid 1

0,50

0,50

10

GPG00467

Dommelbergen Zuid 2

- 0,25

- 0,25

10

GPG00468

Dommelbergen Zuid 3

- 0,50

- 0,50

10

GPG00469

Dommelbergen Zuid 4

- 0,75

- 0,75

10

GPG00470

Dommelbergen Zuid 5

- 1,00

- 1,00

10

GPG00471

Dommelbergen Zuid 6

1,00

1,00

10

GPG00472

Dommelbergen Zuid 7

1,20

1,20

10

GPG00473

Dommelbergen Zuid 8

1,20

1,20

10

GPG00474

Dommelbergen Zuid 9

0,45

0,45

10

GPG00475

Dommelbergen Zuid 10

0,40

0,60

10

GPG00516

Dommelbergen Zuid 11

0,00

0,00

10

GPG00088

Dommelbergen Noord

- 1,25

- 1,25

∞15

GPG00095

Les Arcades

- 0,90

- 0,90

10

ON01d

Jan Steenlaan

0,00

0,00

10

GPG00089

Oosterhoutse polder

- 0,90

- 0,65

15

GPG00096

Elskensweg

- 0,50

- 0,50

10

GPG00092

Hilleweg

- 0,60

- 0,50

10

GPG00087

Kromgat

0,70

0,80

10

ON05

Voetbalveld Goodluck

- 0,90

- 0,50

∞10

GPG00040

Allaard

- 0,80

- 0,65

10

GPG00040

Gasthuizenwaard

- 1,10

- 0,85

10

GPG00015

Karthuizer polder

- 0,90

- 0,65

10

ON08b

Midi Biesbosch

0,35

0,35

10

GPG00086

Keizersveer_Groenendijk

- 1,30

- 1,10

15

GPG00034

Kadestraat

- 0,55

- 0,35

∞15

GPG00001

Zuidpolder

- 0,80

- 0,55

∞15

GPG00085

Kazegat

- 0,95

- 0,75

10

GPG00093

Kraanschotsedijk

- 0,70

- 0,45

10

GPG00018

Werfkampen

- 0,80

- 0,60

15

ON14a

Omschoorweg

- 0,70

- 0,60

10

ON15

Dombosch 2

- 0,20

- 0,20

10

ON16

De Kil

- 0,40

- 0,20

∞15

ON17

Van Beek

- 1,35

- 1,15

10

ON18

Dongensevaart

0,70

0,90

10

GPG00099

's Gravenmoersevaart

0,30

0,50

10

ON20

Ravensbosweg**

0,25

0,50

10

ON21

Bovenste Leij

- 0,15

0,00

10

ON22

Smalle 's-Grevelduin

- 0,15

0,00

10

GPG00004

's-Grevelduin

- 0,65

- 0,35

10

ON24

Kerkdijk

0,80

0,80

10

ON25

Kerkdijk Noord

0,50

0,60

10

GPG00100

Slapendedijk

- 0,40

- 0,25

10

ON26a

Sportpark de Wiel

- 0,35

- 0,35

∞10

ON26b

Onderbemaling de Biezen

- 0,15

- 0,15

∞15

ON27

Dwarsdijk

0,20

0,35

10

ON27a

Begraafplaats 's-Gravemoer onderbemaling

- 0,30

0,00

∞10

ON28

Middelkade

- 0,50

- 0,35

15

GPG00101

Veertels

- 1,05

- 0,95

15

GPG00102

Wielstraat

- 0,70

- 0,60

10

GPG00097

Lageweg (Waspik)

- 0,25

- 0,15

10

ON33

De Roei**

1,15

1,40

10

ON34

Oudevaart

0,50

0,55

10

ON35

Zandschel Capelle

- 0,15

0,00

15

ON36

Eendennest (ijsbaan), SBB

- 0,15

0,00

∞10

ON37

Dijkbaansesteeg

0,60

0,75

10

ON38

Opvoer II

1,60

2,00

∞15

ON39

Rechtvaart

0,75

0,90

10

ON40

Americastraat

2,10

1,70

∞15

ON41

Zandschel Sprang

1,10

1,20

15

ON42

Oudestraat Sprang

0,65

0,80

∞15

ON43

Wolfsnest

0,30

0,35

10

ON44

Elzenerven

0,00

0,00

∞15

ON45

Heistraat

0,10

0,20

10

ON46

Nieuwe Vaart

0,35

0,50

10

ON47

Tolweg

- 0,10

0,00

10

ON48

Juffrouwsteeg

- 0,40

- 0,30

10

GPG00010

Besoijen

0,50

- 0,25

0,50

10

GPG00488

Sprangsesloot

- 0,15

0,10

- 0,15

10

GPG00489

Besoijen west

0,50

- 0,25

0,50

10

GPG00113

Watersnip/ZAK

- 0,35

- 1,10

- 0,35

- 0,50

10

GPG00513

Watersnip-Kweb

- 0,80

- 1,10

- 0,90

10

GPG00009

Watersnip/Dullaard oost

- 0,35

- 1,10

- 0,35

- 0,45

10

GPG00487

Watersnip/Dullaard west

- 0,25

- 1,10

- 0,25

- 0,45

10

GPG00061

De Kweb oost I

-0,60

- 0,60

15

GPG00503

De Kweb oost II

- 0,35

- 0,70

- 0,35

- 0,50

10

GPG00486

De Kweb west

- 0,80

- 0,70

- 0,80

- 0,70

10

ON53

Lunt

0,35

0,35

10

GPG00058

Labbegat/ZAK

0,00

- 0,60

0,00

- 0,15

10

GPG00114

Labbegat - Lage Leiding

-0,50

-0,25

10

GPG00501

Labbegat noord I

0,40

- 0,30

0,40

0,20

10

GPG00053

Labbegat noord II

0,00

- 0,30

0,00

- 0,20

10

GPG00500

Labbegat noord III

0,00

- 0,30

0,00

- 0,20

10

GPG00499

Labbegat A59

0,40

- 0,30

0,40

0,20

10

GPG00056

Labbegat II

- 0,25

- 0,60

- 0,25

- 0,35

10

GPG00005

Labbegat III

0,30

- 0,10

0,30

0,00

10

GPG00047

Labbegat IV

0,30

- 0,10

0,30

0,00

10

GPG00485

Labbegat V

0,50

- 0,10

0,50

10

GPG00515

Labbegat VI

0,50

- 0,25

0,50

10

GPG00014

Zuijdewijn

0,30

- 0,20

0,30

10

GPG00083

Hogevaart zuid

0,40

- 0,10

0,40

0,25

10

GPG00510

Hogevaart noord

0,00

0,25

0,00

0,25

10

GPG00057

Hogevaart/ Winterdijk

-0,10

- 0,10

10

GPG00055

Kruisvaart I

0,30

0,00

0,30

10

GPG00051

Kruisvaart II

0,30

- 0,10

0,30

10

GPG00508

De Dullaard noord I

- 0,40

- 0,75

- 0,40

- 0,50

15

GPG00049

De Dullaard noord II

- 0,65

- 1,30

- 0,65

10

GPG00070

De Dullaard noord III

- 0,35

- 0,75

- 0,35

10

GPG00060

De Dullaard noord IV

- 0,65

- 0,85

- 0,65

10

GPG00064

De Dullaard zuid I

- 0,35

- 0,85

- 0,35

- 0,50

10

GPG00507

De Dullaard zuid II

- 0,30

- 0,75

- 0,30

- 0,40

10

GPG00506

De Dullaard zuid III

0,35

- 0,75

0,35

0,20

10

GPG00082

De Dullaard zuid IV

0,50

- 0,45

0,50

10

GPG00505

Glasnat/Dullaard

- 0,65

- 0,40

- 0,65

- 0,40

15

GPG00078

Glasnat/Kwekel

- 0,90

- 0,60

- 0,90

- 0,60

15

GPG00509

Kwekel/ZAK

- 0,30

- 0,80

- 0,30

- 0,45

10

GPG00517

Kwekel Schoolstraat

0,20

0,20

10

GPG00013

Den Dulver I

- 0,40

- 0,90

- 0,40

- 0,50

10

GPG00490

Den Dulver II

- 0,20

- 0,55

- 0,20

- 0,45

10

GPG00492

Den Dulver III

- 0,35

- 0,55

- 0,35

- 0,45

10

GPG00491

Den Dulver zuid

- 0,20

- 0,90

- 0,20

- 0,50

10

GPG00065

Eendenkooi/Den Dulver

- 0,25

- 0,55

- 0,25

- 0,35

10

GPG00518

Polder de Binnenbijster I

- 1,25

- 1,15

- 1,25

- 1,15

10

GPG00494

Polder de Binnenbijster II

- 0,80

-1,35

- 0,80

- 0,90

15

GPG00032

Polder de Binnenbijster III

- 0,45

- 1,35

- 0,45

10

GPG00512

Polder de Binnenbijster-Spoorbaan I

- 0,50

- 0,50

10

GPG00104

Polder de Binnenbijster-Spoorbaan II

0,00

- 0,60

0,00

- 0,30

10

GPG00511

Polder de Binnenbijster-Spoorbaan III

- 0,30

- 0,60

- 0,40

- 0,30

10

GPG00493

Wijk Waspik

- 0,60

- 0,60

10

ON69

Industriegebied Haven 7

- 0,20

- 0,20

berging****

GPG00045

Lage leiding oost

- 0,50

- 0,25

- 0,50

- 0,25

10

GPG00495

Lage leiding midden

0,30

- 0,60

0,30

0,10

10

GPG00496

Lage leiding west

0,40

- 0,60

0,40

0,20

10

GPG00059

Blikkekeet

- 0,20

- 0,50

- 0,20

10

GPG00050

Capelsche polder

- 0,70

- 0,50

15

GPG00052

De Dellen zuid

- 0,30

- 1,10

- 0,30

- 0,50

10

GPG00498

De Dellen noord

- 0,20

- 1,10

- 0,20

- 0,40

10

GPG00054

De Hoofd

- 0,40

- 0,80

- 0,40

- 0,60

10

GPG00502

De Hoofd nw

- 0,70

- 0,70

10

GPG00020

De Schans

0,10

0,20

∞15

GPG00048

De Schans II

- 0,90

- 0,90

15

GPG00497

De Schans III

- 0,60

- 1,00

- 0,60

15

GPG00062

Vos Capelle

- 0,60

- 0,60

10

ON79

Bovenkerk

- 0,80

- 0,60

10

GPG00504

Wendelnesseweg-Oost

0,60

0,60

10

GPG00008

Vrouwkensvaartsestraat

- 0,80

- 0,70

- 0,50

- 0,20

10

GPG00022

Zijlweg

- 0,90

- 0,70

10

GPG00021

Oude straat Waspik (A)

- 0,85

- 0,65

∞15

ON82b

Oude straat Waspik (B)

- 0,60

- 0,60

10

GPG00023

Oude straat Waspik (C)

- 0,85

- 0,65

10

ON83

Hil en Moer **

0,75

0,85

10

OO01

Overdiep

- 0,80

- 0,80

∞15

OO01a

Onderbemaling van Beek

- 1,20

- 1,20

∞10

OO02

Uiterwaarden

- 0,50

- 0,50

∞15

OO02a

Onderbemaling van Dongen

- 0,70

- 0,70

∞10

OP01

De Hoef

0,90

0,90

∞15

OP02

Spoorzone

0,80

0,80

∞15

OP03

Onderbemaling Gemeente

0,75

0,75

∞10

OQ01

Buitenpolder Waalwijk

- 0,30

0,05

∞15

 

** Deel streefpeil, peilvakbegrenzing aangepast

**** Vast peil van -0,20 m NAP onder normale situaties, bij neerslag mag het peil stijgen tot +0,20 m NAP,

∞ Aanwezigheid gemaal

Artikel 3

De omschakeling van het winter- naar het zomerpeil zal geleidelijk plaatsvinden in de periode 1 april tot 15 mei. De omschakeling van het zomer- naar het winterpeil zal geleidelijk plaatsvinden in de periode 15 augustus tot 1 oktober.

Artikel 4

Onverminderd de marges op grond van artikel 2 zullen de peilen worden gehandhaafd op de vastgestelde peilen waarbij een extra over- en onderschrijding van de peilen kan voorkomen in geval van:

 • a)

  Het beschikbaar hebben van extra water ten behoeve van de nachtvorstbestrijding in de bloesemtijd bij fruitteelt. Hierbij geldt een overschrijding van de vastgestelde marge met maximaal 20 cm.

 • b)

  Indien kan worden geanticipeerd op verwachte weersomstandigheden (zoals droogte of hevige neerslag). Hierbij geldt een over- of onderschrijding van de vastgestelde marge met maximaal 20 cm.

Artikel 5
 • a)

  Van de peilen in dit peilbesluit kan worden afgeweken in bijzondere omstandigheden. Hieronder worden in elk geval verstaan:

  • ·

   extreme klimatologische omstandigheden;

  • ·

   calamiteiten;

  • ·

   situaties waarbij het inlaten van water om aan het peil te voldoen niet mogelijk is.

 • b)

  eveneens kan tijdelijk worden afgeweken van de vastgestelde peilen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan waterstaatswerken.

 • c)

  te bepalen dat dit peilbesluit in werking treedt met ingang van de dag waarop het onherroepelijk geworden peilbesluit door het dagelijks bestuur is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van het Peilbesluit De Dongestroom.