Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Peilbesluit Oosterhout Waalwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Oosterhout Waalwijk
CiteertitelPeilbesluit Oosterhout - Waalwijk
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5.2 van de Waterwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201917-07-2020wijziging

18-12-2019

wsb-2019-13446

19-12-201920-12-201825-12-2019wijziging

12-12-2018

wsb-2019-13284

02-08-201919-12-2019wijziging Gasthuizenwaard

10-07-2019

wsb-2019-8453

40740
03-12-200902-08-2019nieuwe regeling

15-07-2009

waterschapsblad

09I001538

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Oosterhout Waalwijk

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;

Overwegende dat

 • in verband met de gewenste waterbeheersing in een gedeelte het gebied Oosterhout-Waalwijk het noodzakelijk wordt geacht het peil van de waterstanden vast te stellen;

 • in artikel 6.1.1. van de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 is bepaald dat voor het bovengenoemde gebied een peilbesluit dient te worden vastgesteld;

 • gelet op het verstrijken van de herzieningsdatum van het op 29 maart 1996 door zijn rechtsvoorganger, de Vergadering van hoofdingelanden van het waterschap De Dongestroom, genomen besluit tot vaststelling van het peilbesluit De Dongestroom, het noodzakelijk is de peilen in het gebied Oosterhout- Waalwijk te herzien;

 • op 2 december 2005 door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant op grond van artikel 6.1.7 van de Verordening watershuishouding Noord-Brabant 2005 vrijstelling is verleend van de verplichting het peilbesluit te herzien tot uiterlijk 2010;

 • bij de onderhavige herziening van de peilen een afweging is gemaakt op basis van het Gewenste Gronden Oppervlaktewater Regiem (GGOR) een en ander uitgewerkt in het peilenplan Oosterhout-Waalwijk dat dient ter onderbouwing van het herziene peilbesluit;

 • bij de voorbereiding van het peilbesluit conform de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 overleg heeft plaatsgevonden met het besturen van gemeente Oosterhout, gemeente Dongen, gemeente Loon op Zand, gemeente Waalwijk, gemeente Geertruidenberg en gemeente Tilburg, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, de betrokken hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat en de terreinbeheerders binnen het gebied waarop het besluit betrekking heeft;

Gelezen

 • het advies van het portefeuillehoudersoverleg van 19 mei 2009 nummer ;

 • het advies van dagelijks bestuur van 9 juni 2009 nummer ;

Gezien

 • Het rapport “Peilenplan Oosterhout Waalwijk” als onderbouwing voor het vast te stellen peilbesluit;

 • De inspraaknota met stuknummer 09I001210;

Gelet op artikel 16 van de Wet op de waterhuishouding en afdeling 6.2 van de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant

B E S L U I T :

vast te stellen het Peilbesluit Oosterhout-Waalwijk

 

Artikel 1
 • a)

  Dit peilbesluit geldt voor het gebied dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening(en) met nummer(s), I0097 21-04-2009 CN.

 • b)

  Binnen het gebied als bedoeld onder a worden aparte peilvakken onderscheiden, de begrenzing ervan is eveneens aangegeven op de tekeningen als bedoeld onder a.

Artikel 2

Voor de peilvakken worden de volgende peilen met bijbehorende marges, waarbinnen zowel onder- als overschrijdingen van het peil kunnen voorkomen, vastgesteld:

Nummer

Peilvak

Peilen (m t.o.v. N.A.P.)

Beheersmarge (cm)

 

 

Winterpeil

Zomerpeil

+ en -

OM01

De Westpolder

-0,35

-0,35

10

OM02a

Dombosch 1a***

-0,30

-0,30

10

OM02b

Dombosch 1b***

-0,70

-0,70

∞10

GPG00466

Dommelbergen Zuid 1

0,50

0,50

10

GPG00467

Dommelbergen Zuid 2

-0,25

-0,25

10

GPG00468

Dommelbergen Zuid 3

-0,50

-0,50

10

GPG00469

Dommelbergen Zuid 4

-0,75

-0,75

10

GPG00470

Dommelbergen Zuid 5

-1,00

-1,00

10

GPG00471

Dommelbergen Zuid 6

1,00

1,00

10

GPG00472

Dommelbergen Zuid 7

1,20

1,20

10

GPG00473

Dommelbergen Zuid 8

1,20

1,20

10

GPG00474

Dommelbergen Zuid 9

0,45

0,45

10

GPG00475

Dommelbergen Zuid 10

0,40

0,60

10

GPG00516

Dommelbergen Zuid 11

0,00

0,00

10

ON01b

Dommelbergen Noord

-1,25

-1,25

∞15

ON01c

Les Arcades

-0,90

-0,90

10

ON01d

Jan Steenlaan

0,00

0,00

10

GPG00089

Oosterhoutse polder

-0,90

-0,65

15

ON02b

Elskensweg

-0,50

-0,50

10

ON03

Hilleweg

-0,60

-0,50

10

ON04

Kromgat

0,70

0,80

10

ON05

Voetbalveld Goodluck

-0,90

-0,50

∞10

GPG00040

Allaard

-0,80

-0,65

10

GPG00040

Gasthuizenwaard

-1,10

-0,85

10

GPG00015

Karthuizer polder

-0,90

-0,65

10

ON08b

Midi Biesbosch

0,35

0,35

10

ON09

Onderbemaling Loonen

-1,60

-1,30

∞10

ON10

Groenendijk

-1,20

-1,10

10

ON11

Kadestraat

-0,55

-0,35

∞15

ON12

Zuidpolder

-0,80

-0,55

∞15

ON13

Kazegat

-0,95

-0,75

10

GPG00093

Kraanschotsedijk

-0,70

-0,45

10

ON14

Werfkampen

-0,80

-0,60

15

ON14a

Omschoorweg

-0,70

-0,60

10

ON15

Dombosch 2

-0,20

-0,20

10

ON16

De Kil

-0,40

-0,2

∞15

ON17

Van Beek

-1,35

-1,15

10

ON18

Dongensevaart

0,70

0,90

10

ON19

's Gravenmoersevaart

0,30

0,50

10

ON20

Ravensbosweg**

0,25

0,50

10

ON21

Bovenste Leij

-0,15

0,00

10

ON22

Smalle 's-Grevelduin

-0,15

0,00

10

ON23

's-Grevelduin

-0,65

-0,35

10

ON24

Kerkdijk

0,80

0,80

10

ON25

Kerkdijk Noord

0,50

0,60

10

ON26

Slapendedijk

-0,40

-0,25

10

ON26a

Sportpark de Wiel

-0,35

-0,35

∞10

ON26b

Onderbemaling de Biezen

-0,15

-0,15

∞15

ON27

Dwarsdijk

0,20

0,35

10

ON27a

Begraafplaats 's-Gravemoer onderbemaling

-0,30

0,00

∞10

ON28

Middelkade

-0,50

-0,35

15

ON29

Veertels

-1,05

-0,95

15

ON30

Wielstraat

-0,70

-0,60

10

ON31

Lageweg (Waspik)

-0,25

-0,15

10

ON32

De Schans

0,10

0,20

∞15

ON33

De Roei**

1,15

1,40

10

ON34

Oudevaart

0,50

0,55

10

ON35

Zandschel Capelle

-0,15

0,00

15

ON36

Eendennest (ijsbaan), SBB

-0,15

0,00

∞10

ON37

Dijkbaansesteeg

0,60

0,75

10

ON38

Opvoer II

1,60

2,00

∞15

ON39

Rechtvaart

0,75

0,90

10

ON40

Americastraat

2,10

1,70

∞15

ON41

Zandschel Sprang

1,10

1,20

15

ON42

Oudestraat Sprang

0,65

0,80

∞15

ON43

Wolfsnest

0,30

0,35

10

ON44

Elzenerven

0,00

0,00

∞15

ON45

Heistraat

0,10

0,20

10

ON46

Nieuwe Vaart

0,35

0,50

10

ON47

Tolweg

-0,10

0,00

10

ON48

Juffrouwsteeg

-0,40

-0,30

10

ON49

Winterdijk *

-0,15

0,10

10

ON50

Watersnip/ZAK *

Peilvak gesplist, zie hieronder:

ON50a

Watersnip/ ZAK

-1,00

-1,00

10

ON50b

Watersnip/ Dullaard

-1,00

-1,00

10

ON51

Labbegat/ZAK *

-0,50

-0,50

10

ON52

Keizersveer/ZAK

-1,35

-1,15

∞15

ON53

Lunt

0,35

0,35

10

ON54

Labbegat IV, SBB *

0,30

0,00

10

ON55

Labbegat III, SBB *

0,30

0,00

10

ON56

Labbegat II, SBB *

-0,40

-0,50

10

ON57

Zuijdewijn *

-0,10

0,10

10

ON57a

Hogevaart

0,00

0,25

10

ON57b

Hogevaart/ Winterdijk

-0,10

-0,10

10

ON58

Kruisvaart II*

-0,15

-0,15

10

ON59

Kruisvaart I *

0,10

0,20

10

ON60

De Dullaard Zuid *

-0,35

-0,30

10

ON61

De Dullaard Noord, SBB *

-1,20

-1,20

∞15

ON62

De Dullaard, SBB *

-0,80

-0,80

10

ON63

De Dullaard West *

-0,65

-0,40

10

ON63a

Onderbemaling *

-0,75

-0,50

∞10

ON63b

Onderbemaling *

-0,75

-0,75

∞10

ON63c

Onderbemaling *

-0,75

-0,75

∞10

ON64

Kwekel *

-0,70

-0,50

10

ON65

Eendenkooi/ZAK *

-0,80

-0,70

10

ON66

Eendenkooi/Den Dulver, SBB *

-0,35

-0,45

10

ON67

Polder de Binnenbijster-Spoorbaan *

-0,50

-0,50

10

ON68

Polder de Binnenbijster *

-1,25

-1,15

∞15

ON69

Industriegebied Haven 7

-0,20

-0,20

berging****

ON70

Lage Leiding

-0,50

-0,25

10

ON71

Labbegat (Lage Leiding)

-0,50

-0,25

10

ON72

Labbegat Noord, SBB *

0,00

-0,20

10

ON73

Blikkekeet *

-0,40

-0,40

10

ON74

Capelse polder

-0,70

-0,50

10

ON75

De Dellen *

-1,00

-0,80

10

ON76

De Hoofd *

-0,70

-0,70

10

ON77

De Schans II *

-0,90

-0,90

10

ON78

Vos Capelle *

-0,60

-0,60

10

ON79

Bovenkerk

-0,80

-0,60

10

ON80*

De Kweb

Peilvak gesplitst in Oost en West zie hieronder:

ON80a

De Kweb Oost

-0,60

-0,55

15

ON80b

De Kweb West

-0,80

-0,70

10

ON81

Zijlweg

-0,90

-0,70

10

ON82a

Oude straat Waspik (A)

-0,85

-0,65

∞15

ON82b

Oude straat Waspik (B)

-0,60

-0,60

10

ON82c

Oude straat Waspik (C)

-0,85

-0,65

10

ON83

Hil en Moer **

0,75

0,85

10

OO01

Overdiep

-0,80

-0,80

∞15

OO01a

Onderbemaling van Beek

-1,20

-1,20

∞10

OO02

Uiterwaarden

-0,50

-0,50

∞15

OO02a

Onderbemaling van Dongen

-0,70

-0,70

∞10

OP01

De Hoef

0,90

0,90

∞15

OP02

Spoorzone

0,80

0,80

∞15

OP03

Onderbemaling Gemeente

0,75

0,75

∞10

OQ01

Buitenpolder Waalwijk

-0,30

0,05

∞15

* Onderdeel Westelijke Langstraat ,

** Deel streefpeil, peilvakbegrenzing aangepast

*** Peilvak Dombosch is gesplitst,

**** Vast peil van -0,20 m NAP onder normale situaties, bij neerslag mag het peil stijgen tot +0,20 m NAP,

∞ Aanwezigheid gemaal

Artikel 3

De omschakeling van het winter- naar het zomerpeil zal geleidelijk plaatsvinden in de periode 1 april tot 15 mei. De omschakeling van het zomer- naar het winterpeil zal geleidelijk plaatsvinden in de periode 15 augustus tot 1 oktober.

Artikel 4

Onverminderd de marges op grond van artikel 2 zullen de peilen worden gehandhaafd op de vastgestelde peilen waarbij een extra over- en onderschrijding van de peilen kan voorkomen in geval van:

 • a)

  Het beschikbaar hebben van extra water ten behoeve van de nachtvorstbestrijding in de bloesemtijd bij fruitteelt. Hierbij geldt een overschrijding van de vastgestelde marge met maximaal 20 cm.

 • b)

  Indien kan worden geanticipeerd op verwachte weersomstandigheden (zoals droogte of hevige neerslag). Hierbij geldt een over- of onderschrijding van de vastgestelde marge met maximaal 20 cm.

Artikel 5
 • a)

  Van de peilen in dit peilbesluit kan worden afgeweken in bijzondere omstandigheden. Hieronder worden in elk geval verstaan:

  • ·

   extreme klimatologische omstandigheden;

  • ·

   calamiteiten;

  • ·

   situaties waarbij het inlaten van water om aan het peil te voldoen niet mogelijk is.

 • b)

  eveneens kan tijdelijk worden afgeweken van de vastgestelde peilen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan waterstaatswerken.

 • c)

  te bepalen dat dit peilbesluit in werking treedt met ingang van de dag waarop het onherroepelijk geworden peilbesluit door het dagelijks bestuur is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van het Peilbesluit De Dongestroom.