Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Lijst met instellingen voor verstrekking integrale kosten subsidie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingLijst met instellingen voor verstrekking integrale kosten subsidie
CiteertitelLijst met instellingen voor verstrekking integrale kosten subsidie
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, hoofdstuk 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-201301-01-2013Nieuwe regeling

22-01-2013

Provinciaal Blad, 2013, 6

12077876

Tekst van de regeling

Intitulé

Lijst met instellingen voor verstrekking integrale kosten subsidie

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

  • -

    gelezen het voorstel van de afdeling FEZ, nr. FEZ A-01, stuknummer 12077876;

  • -

    overwegende dat ter uitvoering van het door gedeputeerde staten vast gestelde beleid voor verstrekking van integrale kosten subsidies op grond van criteria uit de beleidsnota "resultaat met subsidie" een lijst met instellingen moet worden samengesteld voor het verstrekken van integrale kosten subsidies;

  • -

    gelet op artikel 2.1.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten vast te stellen het navolgende:

Lijst met instellingen voor verstrekking integrale kosten subsidie op grond van hoofdstuk 2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Lijst met instellingen voor verstrekking integrale kosten subsidie

-

Instelling

-

Maatstaf

1

Fauna Beheereenheid Zeeland

1

Wettelijke taak

2

Omroep Zeeland

1

Wettelijke taak

3

Zeeuwse Bibliotheek

1

Wettelijke taak

4

Klaverblad Zeeland (incl. Adesse)

2

Voorziening

5

Roosevelt Study Center

2

Voorziening

6

Terra Maris

2

Voorziening

7

Zeeuws Museum

2

Voorziening

8

Het Zeeuws Landschap

3

Uitvoering provinciale taken

9

Landschapsbeheer Zeeland

3

Uitvoering provinciale taken

10

NV Economische Impuls

3

Uitvoering provinciale taken

11

SCEZ

3

Uitvoering provinciale taken

12

Scoop

3

Uitvoering provinciale taken

13

SportZeeland

3

Uitvoering provinciale taken

14

Stichting CBK Zeeland

3

Uitvoering provinciale taken

15

Stichting Promotie Zeeland Delta

3

Uitvoering provinciale taken

16

IVN

4

Hoofdzakelijk bijdragen aan provinciale doelen

17

Jeugdtheaterschool

4

Hoofdzakelijk bijdragen aan provinciale doelen

18

Stichting Festival van Zeeuws-Vlaanderen

4

Hoofdzakelijk bijdragen aan provinciale doelen

19

Stichting Film by the Sea

4

Hoofdzakelijk bijdragen aan provinciale doelen

20

Stichting Het Zeeuws Orkest

4

Hoofdzakelijk bijdragen aan provinciale doelen

21

Stichting MuziekPodium Zeeland

4

Hoofdzakelijk bijdragen aan provinciale doelen

22

Switch (voorheen: COS Zeeland)

4

Hoofdzakelijk bijdragen aan provinciale doelen

23

Theaterproductiehuis Zeelandia

4

Hoofdzakelijk bijdragen aan provinciale doelen

24

Veilig Verkeer Nederland

4

Hoofdzakelijk bijdragen aan provinciale doelen

25

Zeeuwse Milieufederatie

4

Hoofdzakelijk bijdragen aan provinciale doelen

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad, waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 22 februari 2013.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevr. drs. K.M.H. Peijs, voorzitter

dhr. A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 26 februari 2013

dhr. A.W. Smit, secretaris