Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Besluit ter uitvoering van artikel 2.3.1a.3 APV Kerkrade

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit ter uitvoering van artikel 2.3.1a.3 APV Kerkrade
CiteertitelBesluit ter uitvoering van artikel 2.3.1a.3 APV Kerkrade
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Kerkrade 2001, artikel 2.3.1a.3.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2005nieuwe regeling

15-06-2005

onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT TER UITVOERING VAN ARTIKEL 2.3.1a.3 APV KERKRADE

DE BURGEMEESTER VAN KERKRADE;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2.3.1a.3 van de Algemene plaatselijke verordening Kerkrade 2001, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 mei 2005;

 

 

BESLUIT:

Vast te stellen als maximum aantal smart-, head- en growshops waarvoor vergunning kan worden verleend: 9 Welk maximum wordt bepaald conform bijgaand overzicht van smart-, head- en growshops dat op het moment van inwerkingtreding van paragraaf 1a “Toezicht op smart-, head- en growshops”( 15 juni 2005) in exploitatie is.

De burgemeester van Kerkrade,

 

J.J.M. Som

OVERZICHT SMART-/HEAD EN GROWSHOPS

Behorend bij besluit van de burgemeester van Kerkrade d.d. 15 juni 2005.

 

SMART-/HEADSHOPS

1. Bubble Blow -  Maria Gorettistraat 1

2. Xperience  - Nieuwstraat 61a

3. Headquarters -   Pannesheiderstraat 22

4. Labby - Locht 64a

5. Old Indian - Locht 195

6. Old Indian - St. Pieterstraat 57a

7. Route 152 - Akerstraat 152   GROWSHOPS

8. C’est La Vie - Akerstraat 97a

9. Ditjes en Datjes - Zonstraat 29